Protecció solar

Eficiència Energètica
Millora sostenible de l’eficiència energètica.


Redueixen notablement el consum energètic i s’adapten a les noves exigències mediambientals.

Les làmines Solarcheck actuen com un escut protecctor un cop instal·lades en els vidres dels edificis.

  • Eviten els excessos de calor (rebutgen fins al 86% de la radiació solar).
  • Redueixen els enlluernaments.
  • Rebutgen la radiació ultraviolada.
  • Aporten gran confortabilitat als espais interiors.
  • Proporcionen un notable estalvi energètic.

La rehabilitació de vidres d’edificis, mitjançant làmines Solarcheck, permet reduir des del primer dia el consum energètic dels sistemes d’aire acondicionat i adaptar-se així a les noves exigències mediambientals:

  • Mantenen la temperatura de les estàncies controlada i estable.
  • Redueixen la necessitat de refredar l’excés de calor que travessa els vidres.
  • Permeten als sistemes d’aire acondicionat un funcionament menys forçat, més eficient i menys costós.

Les làmines Solarcheck són, sens dubte, el sistema més innovador, eficient i tecnològicament més avançat per aïllar tèrmicament qualsevol superfície de vidre.

Les làmines de protecció solar són un producte d’estalvi energètic recomanat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) i per altres departaments de l’administració pública.

El 2010 Solar Gard Saint Gobain LLC es converteix en la 1ª empresa del món a aconseguir la certificació de la seva declaració climàtica (Climate Declaration) per a un producte de rehabilitació d’edificis. Aquest procediment s’ha aconseguit mitjançant la certificació ISO 14.025.